En berättelse om arbetslöshet, varför jag blev en kund, och hur jag återfann mitt människovärde

Jag har personligen upplevt flera perioder av arbetslöshet, helt arbetsfri eller delvis sysselsatt. Den senaste perioden av arbetslöshet sträckte sig över nästan tio månader – tio långa, utdragna, envisa månader då korta, meningslösa veckor passerade utan att lämna några vidare intryck, ständigt med hotet om total personlig och ekonomisk ruinering runt hörnet.

Strukturlöshetens tyranni – svensk översättning

Strukturlöshetens tyranny skriven av den amerikanska feministen Jo Freeman år 1970 innehåller kritik mot dåtidens kvinnorörelse och dess ideologiska ointresse för organisatorisk struktur – gemensamma regler för hur beslut ska tas, information lagras och sprids eller ansvar fördelas. Detta är en ny och mer komplett översättning.