Strukturlöshetens tyranni – svensk översättning

Strukturlöshetens tyranny skriven av den amerikanska feministen Jo Freeman år 1970 innehåller kritik mot dåtidens kvinnorörelse och dess ideologiska ointresse för organisatorisk struktur – gemensamma regler för hur beslut ska tas, information lagras och sprids eller ansvar fördelas. Detta är en ny och mer komplett översättning.