Trots politikers lovord: veteraner lämnas utanför

Trots vidlyftiga löften om jobb och bostad lämnas nu våra svenska veteraner, som har stridit för din och min skull, i utanförskap och arbetslöshet. Vi i Det enda alternativet träffade veteranen Michael som nyligen kom hem från stridigheter i Syrien för att uppmärksamma veterandagen.

Det gemensamma i revolten

Detta är en text av Antonio Negri och Judith Revel som publicerades 2011 och berör protesterna i arabvärlden – ofta kallade den arabiska våren – och krisprotesterna i Europa. Den översattes till svenska och publicerades som en del av tidningen Brands tredje nummer 2013, Upploppsfaran. Med tanke på att revolter och upplopp är i etern läggs texten nu upp på Det Enda Alternativet.