Tristessfabriken

Cykeln av tristess, längtan och besvikelse är en central aspekt av mänskligt liv i kapitalismen. Våra begär fångas av kapitalets logik och förvandlas till bränsle för dess fortsatta överlevnad.