Prepost-kapitalism?

Några av oss åkte till en gammal hamnstad, känd för inte alltför avlägsna konflikter och satte oss resolut i vägen för fossilgasexpansionen genom en ickevålds-aktion för klimaträttvisa. Andra stannade hemma och funderade på de där två böckerna som sömngående aktivister så gärna pratar om men inte riktigt förstår.